Stihl oksasahat

Showing 16 results

STIHL HTA85 akkuoksasaha

599,00 €

STIHL HT131 oksasaha 4-mix

1139,00 €

STIHL HT101 Oksasaha 4-Mix

929,00 €

HTA86 Oksasaha

619,00 €

STIHL GTA 26 Puutarhaleikkuri

153,00 €

STIHL Oksasaha HT-KM

299,00 €

STIHL Teleskooppivarsi 175-320cm

100,01 €

STIHL Super Turbocut oksasaha

119,00 €

Stihl Super Turbocut teleskooppivarsi

169,00 €

STIHL Oksasakset teleskooppivarteen

55,00 €

ALE - 43 %

STIHL Oksasaha teleskooppivarteen

39,00 €

69,00 €

STIHL Oksasakset 75cm ohileikkaava

72,80 €

STIHL Oksasakset 60cm ohileikkaava

60,60 €

STIHL Oksasakset 80cm ohileikkaava D

110,10 €

STIHL Oksasakset yleismalli

39,40 €

STIHL Oksasakset perusmalli

15,20 €